RODINNÉ DOMY – BYTOVÉ DOMY – NOVOSTAVBY – REKONSTRUKCE – ZELENÁ ÚSPORÁM – INŽENÝRSKÁ ČINNOST – PORADENSTVÍ

Ing. Milan Strachoň

Nová zelená úsporám

Poradenská činnost a zajištění všech podkladů pro podání žádosti NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM:

 • prohlídka / zaměření objektu
 • studie možností dosažení na dotaci
 • projekt opatření
 • energetické zhodnocení a odborný posudek
 • administrativní příprava žádosti
 • jednání se Státním fondem životního prostředí ČR
 • podání žádosti

Uvažujete o využití dotačního programu Nová zelená úsporám?

 1. sdělím Vám základní informace o programu
 2. vysvětlím základní podmínky a limity pro dosažení dotace
 3. na základě původní projektové dokumentace domu se zohledněním případných, v minulosti provedených, stavebních úprav zpracuji nezávaznou studii, která posoudí Vaši možnost na dosažení dotačních peněz
 4. pokud nemáte původní projekt, provedu hrubé zaměření obvodových konstrukcí domu
 5. podle Vašich představ o způsobu zateplení domu (výměna oken, zateplení fasády, zateplení podlahy, zateplení střechy, zateplení stropu sklepa apod.) vypracuji v rámci studie několik variant způsobu zateplení domu s různou výslednou kategorií dotace
 6. vysvětlím Vám klady a zápory jednotlivých variant
 7. pro vybranou variantu zateplovacích opatření zajistím vypracování projektu (v rozsahu podle požadavků Státního fondu životního prostření ČR)
 8. dále zajistím vypracování energetického posouzení domu, které obsahuje odborný posudek, návrh tloušťky izolace jednotlivých konstrukcí a výpočet snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění
 9. pokud si nebudete vědět rady s výběrem výrobků a dodavatelů zateplení, poskytnu Vám kontakty minimálně na tři dodavatele, kteří Vám vypracují cenové nabídky
 10. zajistím kontrolu dokumentace a odborného posudku na krajském pracovišti SFŽP
 11. připravím veškeré formuláře, které jsou nutné pro podání žádosti
 12. na základě plné moci Vás mohu zastupovat při podání žádosti a při jednání s úřady
 13. až do vydání Rozhodnutí o přidělení dotace Vám archivuji veškerou agendu, kterou Vám předám zároveň s Rozhodnutím

 

www.nova-zelenausporam.cz

Nová zelená úsporám

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Kontaktní údaje Copyright 2010-13 | mapa webu | Webdesign: www.martinovo.cz
Telefon:
Email:
Adresa:
 
Kancelář:
+420 776 849 467
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Milan Strachoň
Pod Vinohrady 1585, 684 01  Slavkov u Brna
Administrativní budova areálu Direct Media, s.r.o.
Špitálka 49/8, 602 00  Brno